Karel Voříšek s StB nespolupracoval. Kdo se mu omluví?

středa 30. červenec 2014 20:15

Moderátor Karel Voříšek byl ve svazcích Státní bezpečnosti veden neoprávněně,  rozhodl Městský soud v Praze. Ještě před rokem a něco měla přitom většina novinářů o jeho „vině“ jasno.

Hon na Voříška odstartoval autorský kolektiv „mladých badatelů“, polistopadových absolventů Filosofické fakulty UK. Jakub Jareš, Matěj Spurný, Katka Volná, Marta Holečková, Klára Pinerová, Jakub Bachtík a Adam Horký společně sesmolili publikaci "Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti FF UK v období normalizace" mapující období normalizace na škole.

Aby připoutali pozornost ke své monografii, jejíž vydání by jinak prošlo mimo akademický svět bez povšimnutí, nabídli novinářům ochutnávku. To, že se v knize lze dočíst něco pikantního o známé osobnosti z televizní obrazovky, nakousl v internetovém deníku Aktuálně.cz Pavel Baroch. Lavina byla spuštěna.

Smočil si každý, kdo měl v tu dobu přístup ke klávesnici počítače a do redakčního systému některého vydavatelství. Zvlášť komentátoři si smlsli. Třeba Daniel Kaiser v Lidových novinách tehdejšímu Voříškovu zaměstnavateli, TV Nova, přímo navrhl další postup: po dočasném stažení z obrazovky by se už moderátor do studia neměl vůbec vracet, ať ho soud očistí nebo ne. A Nova volání vyslyšela.

Novináři, kteří tehdy o údajném Voříškově provinění horlivě referovali, už v mnoha případech změnili zaměstnavatele. Baroch se například dnes angažuje v projektu Echo24.cz. Některé tituly, které si křivým nařčením zvyšovaly náklad, zase změnily majitele – Lidovky jsou toho zářným příkladem.

Na angažmá redaktorů a vlastnické struktuře vydavatelských domů naštěstí tolik nezáleží. To nejmenší, co česká média Karlu Voříškovi dluží, je objektivní informování o rozsudku v jeho prospěch. Většina negativní publicity o něm se v roce 2012 nesla v čistě zpravodajském duchu.

Kdyby se jim do toho náhodou nechtělo, je tu ještě tiskový zákon a institut „dodatečného sdělení“.

Komentátoři, kteří přidali svůj názor o tom, jaký je Voříšek „padouch“, jsou ve složitější situaci. Pokud si chtějí zachovat tvář, holá zpráva stačit nebude. V mantinelech žánru mají ovšem možnost svou omluvu náležitě vypointovat a udělat z ní další čtenářský hit.

Kdo by se ale měl omluvit docela určitě, tvář-netvář, je autorský kolektiv „Náměstí Krasnoarmějců 2“. Že se „badatelům“ nepodařilo ve jménu vlastní popularity Karla Voříška profesně i lidsky zcela zničit je zásluha jeho profesionality, kterou dokázala ocenit TV Prima.

A do vydání další monografie ta omluva určitě nepočká.  

Petr Kotek

Petr Kotek

Petr Kotek

Na rozdíl od profesionálů v redakcích nemusím čekat, jaké téma mi určí ranní porada.

Třicet let jsem pracoval jako novinář, teď se věnuji oblasti PR. Do tiskových zpráv pro klienty ale své pohledy promítat nemohu. Ještěže Justin Hall, Jorn Barger, Peter Merholz (zdroj: wikipedia.org) a další průkopníci psali a psali, až se zrodil blog v dnešní podobě.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora