Přirážka pro politiky a legitimizace nedovzdělanosti

středa 8. leden 2014 11:30

V hospodě Na Struze v pražských Strašnicích mají politici dražší útratu. Tedy pokud se prokáží poslaneckým, senátorským nebo jiným průkazem.

K běžným cenám by měli platit přirážku ve výši aktuální sazby DPH, tedy 21 %.

Nejmenovaná servírka, kterou cituje autor textu v deníku Metro, říká doslova: „Rozhodně nechceme nikoho diskriminovat. Pochybuji, že by se nám navíc chtěli politici legitimizovat, aby platili více.“

Pokud se skutečně jedná o doslovnou citaci, osvědčil autor zpravodajskou poctivost. Je možné, že opravdu věrně zaznamenal výrok včetně nesprávně užitého výrazu, který neznamená předložení průkazu, ale proces přerodu čehosi do té doby nelegitimního v legitimní.

Měl ale brát ohled na čtenáře, který nemusí tyto jazykové jemnosti vnímat, stejně jako je nemusí vnímat servírka. Dotyčná by se určitě neurazila, kdyby byl její výrok v rámci redakční úpravy uveden na pravou míru. V nejhorším případě mohl autor poznamenat, že ve skutečnosti myslela předložení průkazu a nic jiného.

Pokud ovšem sám novinář ten rozdíl vnímá. Pokud zrovna nechyběl ve škole, když se probíral.

U servírky opravdu nejsou jazykové dovednosti základním předpokladem pro úspěšný výkon profese. U novináře je ale většna lidí očekává. Už jen výměnou za to, že při přijímacím pohovoru nemusel předvést, jak dovede načepovat šnyt.

Petr Kotek

Petr Kotek

Petr Kotek

Na rozdíl od profesionálů v redakcích nemusím čekat, jaké téma mi určí ranní porada.

Třicet let jsem pracoval jako novinář, teď se věnuji oblasti PR. Do tiskových zpráv pro klienty ale své pohledy promítat nemohu. Ještěže Justin Hall, Jorn Barger, Peter Merholz (zdroj: wikipedia.org) a další průkopníci psali a psali, až se zrodil blog v dnešní podobě.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora