Plastic People jako brzda exportu

pátek 14. září 2012 14:27

Představuje činnost Pussy Riot pro Rusko kulturní přínos, nebo jsou děvčata jen nástrojem protiputinovského boje? Sugestivní otázky směřující k objasnění tohoto zapeklitého problému položil v dnešní MfD pan Miroslav Macek.

Macek vyzval k jejich zodpovězení kritiky státnických výroků premiéra Nečase. Ten má jasno přinejmenším v tom, že hlasy odsuzující drsný zásah státní moci proti punkerkám mohou poškodit český export. Ti, kdo si myslí něco jiného, by se podle Macka měli zamyslet nad tím, zda:

- Je skupina Pussy Riot uměle adorovaná, nebo je její popularita přirozeným důsledkem jejích uměleckých či jiných kvalit

- Symbolizuje skupina Pussy Riot skutečně svobodu a demokracii, nebo je jen přebujele využívána vnitrostátně i zahraničně k protiputinovské politice.

Protože ke kritikům pana premiéra nepatřím, necítím se ani povinen páně Mackovy otázky zodpovídat. Napadlo mne ale pár jiných, které se vztahují k poněkud staršímu období vývoje česko-ruských vztahů.

Byly tehdy jaksi komplexnější a nezahrnovaly zdaleka jen export. Ten se ostatně neřídil podle podpory či odsuzování punkových kapel, ale podle rozhodnutí činěných v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci neboli RVHP, která jakousi shodou okolností měla centrálu v Moskvě. Pan Macek to bude určitě pamatovat.

A podle pokynů z Moskvy se řídilo i pár dalších oblastí každodenního života v satelitních státech, tehdejší Československo nevyjímaje. Například oficiální postoje k tvorbě alternativních hudebníků.

Dosud žijící členové Plastic People of the Universe by mohli vyprávět.

Co kdybychom se tedy zpětně otázali:

Měli by Plastici reálnou šanci bodovat v hitparádách, kdyby tehdy nějaké existovaly a kdyby vůbec kdy směli některou ze svých skladeb oficiálně nahrát?

Dali se dohromady jen tak, nebo kapelu uměle vytvořily ideo-diverzní centrály na západ od hranic Československé socialistické republiky?

Nebyla jejich tehdejší perzekuce s ohledem na geopolitický kontext vlastně naprosto v pořádku?

 

 

Petr Kotek

Petr Kotek

Petr Kotek

Na rozdíl od profesionálů v redakcích nemusím čekat, jaké téma mi určí ranní porada.

Třicet let jsem pracoval jako novinář, teď se věnuji oblasti PR. Do tiskových zpráv pro klienty ale své pohledy promítat nemohu. Ještěže Justin Hall, Jorn Barger, Peter Merholz (zdroj: wikipedia.org) a další průkopníci psali a psali, až se zrodil blog v dnešní podobě.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora